ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประจำ scit ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
จัดการประชุมคณะกรรมการประจำ scit ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯเป็นไปอย่างที่ประสิทธิภาพ
ณ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงรายประกาศเมื่อ : 10-09-2018 08:39:00