ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม Beynior Party SCIT ราตรี เทา - แสด


สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม Beynior Party SCIT ราตรี เทา - แสด ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เวลา 18.00 - 22.00 น.
Copyright : Freedom Live Freeplay

ประกาศเมื่อ : 12-05-2015 09:30:00