ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ โดย คณบดี. ดร.วิชิต นางแล และ รองฝ่ายแผนพัฒนา อ.เศรษฐชัย ใจฮึก และนักศึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขัน (สุดยอดนวัตกรรม) The Master of Innovation ณ เอเชียทีค กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 พฤษภาคม 2558


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ โดย คณบดี. ดร.วิชิต นางแล และ รองฝ่ายแผนพัฒนา อ.เศรษฐชัย ใจฮึก และนักศึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขัน (สุดยอดนวัตกรรม) The Master of Innovation ณ เอเชียทีค กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

ประกาศเมื่อ : 12-05-2015 15:45:00