ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนักข่าว จาก Nation มาสัมภาษณ์ งานวิจัย เครื่องเตือนภัยนำ้ป่าไหลหลาก (เตือนภัยแบบ 4 ระดับ)


ทีมนักข่าว จาก Nation มาสัมภาษณ์ นักวิจัย และ นักศึกษา จาก สนว.คอมพิวเตอร์ฯ งานวิจัย "เครื่องเตือนภัยนำ้ป่าไหลหลาก (เตือนภัยแบบ 4 ระดับ)

ประกาศเมื่อ : 29-05-2015 10:51:00