ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพงาน SCIT INNOVATION CHALLENGE 2015


ประมวลภาพงาน SCIT INNOVATION CHALLENGE 2015

วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 26-06-2015 19:46:00