ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT คว้ารางวัลงานวันนักประดิษฐ์ 2562


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นำทีมโดย ผศ.กมล บุญล้อม และอาจารย์อธิคม ศิริ 

พร้อมด้วยนักศึกษาศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ใน

งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)
ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ Event Hall 102 – 104
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยได้รับ
1.รางวัล "ชนะเลิศ " และเหรียญทอง(Gold Medal) ในกลุ่มเทคโนโลยีด้านความมั่นคง ระดับอุดมศึกษา เรื่อง "อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณหมอกควันสำหรับเมืองอัจฉริยะผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง(IoT) ด้วยเทคโนโลยี LoRaWAN 
2.รางวัลเหรียญเงิน(Silver Medal) จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง "ระบบประปาภูเขาอัจฉริยะ" 
3.รางวัลวัลพิเศษจาก International Award "JIPA Award Best Innovation for ICT" จาก Japan Intellectual Property Association ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรางวัลนี้ในรอบ85ปี มีการมอบรางวัลที่ผ่านมาแค่เพียงสามครั้ง


ประกาศเมื่อ : 05-04-2019 14:07:00