ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.วิชิต นางแล คณบดี สนวฯ. ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ “NEW PERSPECTIVE IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICE” เมื่อวันที่ 9 - 11 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (Vietnam National University, Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม ด้วยผลงานวิจัย เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก


ดร.วิชิต นางแล คณบดี สนวฯ. ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ “NEW PERSPECTIVE IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICE”
เมื่อวันที่ 9 - 11 กรกฏาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (Vietnam National University, Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม
ด้วยผลงานวิจัย เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก

ประกาศเมื่อ : 13-07-2015 00:01:00