ข่าวประชาสัมพันธ์

"ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ICT DS CAMP"


โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้รับเกียรติจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชิญเป็นวิทยากรการฝึกอบรม "ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ICT DS CAMP" เมื่อวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2558

ประกาศเมื่อ : 20-07-2015 15:59:00