ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีกราฟิกดีไซน์ หลักสูตร "การพัฒนาสื่อความจริงเสมือน (Virtual Reality - VR)"


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีกราฟิกดีไซน์
หลักสูตร "การพัฒนาสื่อความจริงเสมือน (Virtual Reality - VR)"
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2558
โดยการพัฒนาใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมสามมิติ (3D) ที่ถูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้ ได้เห็น ได้ยิน หรือรู้สึก ผ่านอุปกรณ์ที่ป้อนต่อประสานสัมผัส
โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล นักพัฒนา AR ที่ติดอยู่ในรายชื่อนักพัฒนา Layar คนแรกของไทย

ประกาศเมื่อ : 20-07-2015 16:42:00