ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมฯ ต้อนรับวิทยาลัยอาชีวะ


โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร.

ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้มองเห้นเส้นทางอาชีพ และโอกาสของการทำงานในอนาคต ช่วยให้นักเรียนวางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.

โดยมี ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมฯ และอาจารย์ ภานุพันธ์ จิตคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้เกียรติในการต้อนรับ และกล่าวแนะนำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาคอมฯ

ประกาศเมื่อ : 14-08-2015 12:08:00