ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ มร.ชร 2558


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดี พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ได้เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และเป็นการนอบน้อมมอบตัวเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 27-08-2015 16:35:00