ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3


นักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงราย เข้ารับการสอบประเมินมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3

โดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ในวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4934


ประกาศเมื่อ : 22-04-2019 09:29:00