ข่าวประชาสัมพันธ์

สนว.คอมพิวเตอร์ฯ..เข้าร่วมประชุม (การจัดเตรียมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์) การเข้าร่วมประกวดแข่งขันและจัดนิทรรศการในงาน 2015 Taipei International


สนว.คอมพิวเตอร์ฯ..เข้าร่วมประชุม (การจัดเตรียมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์) การเข้าร่วมประกวดแข่งขันและจัดนิทรรศการในงาน 2015 Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015) ณ.กรุงไทเป ประเทศ ไต้หวัน ระหว่าง วันที่ 30 - 4 ตค 58

ประกาศเมื่อ : 11-09-2015 13:21:00