ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีครอบครูมอบตัวเป็นศิษย์ สนว.คอมฯ ปีการศึกษา 2558


สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีครอบครูมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ใน วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09:00-12:00 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ระลึกถึง ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษา และเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ได้มอบตัวเป็นศิษย์ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านพิธีครอบครูที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามโบราณประเพณีในการมอบตัวเป็นศิษย์ในการเข้าศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วย

ประกาศเมื่อ : 11-09-2015 15:08:00