ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.วิชิตนางแล คณบดีสำนักวิชาคอมฯ และทีมงาน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันและจัดนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 The Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2015)


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ดร.วิชิตนางแล คณบดีสำนักวิชาคอมฯ และทีมงาน
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันและจัดนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2558
The Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2015)
โดย นวัตกรรมเครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (เตือนภัยแบบ 4 ระดับ )
ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
Taipei World Trade Center Hall 1
ระหว่าง วันที่ 1-3 ตุลาคม 2558

ติดตามผลงานวิจัย ได้ที่  : http://www.inventaipei.com.tw/en_US/product/info.html?id=A803E30BCEDC981B23468DBFCA515EEC


ประกาศเมื่อ : 22-09-2015 10:52:00