ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2558


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2558

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ บัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

โดยกำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรกำหนดขึ้น ระหว่าง วันที่ 16-18 ตุลาคม 2558

วันที่ 8 ตุลาคม 2558

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 08-10-2015 13:57:00