ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดี โดยทีมงานได้รับรางวัลจากการประกวดและจัดนิทรรศการ 2 รางวัล


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายภาพกับร่วม ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมฯ และทีมงาน เนื่องในโอกาส ที่ได้ร่วมการประกวดและจัดนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2558
The Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

ด้วยผลงานวิจัย เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (เตือนภัยแบบ 4 ระดับ)

โดยทีมงานได้รับรางวัลจากการประกวดและจัดนิทรรศการ 2 รางวัล ได้แก่

- รางวัลเหรียญทอง Taipei International Invention Show & Technomart 2015
- รางวัลพิเศษจากประเทศโปแลนด์ International Warsaw Invention Show (IWIS)

วันที่ 8 ตุลาคม 2558
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 08-10-2015 15:13:00