ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2558
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเมื่อ : 18-10-2015 18:21:00