ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ปี เราไม่ลืม


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาคอมฯ
ร่วมกิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ที่สวนสมเด็จฯ มร.ชร. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ พระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ รวมทั้งเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
วันที่ 21 ตุลาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 21-10-2015 10:00:00