ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทอดกฐินสามัคคี มร.ชร.


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมขบวนแห่พิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เพื่อเป็นการสนับสนุนปัจจัยในการบูรณะพุทธสถาน
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 11.00 น.

ประกาศเมื่อ : 06-11-2015 12:13:00