ข่าวประชาสัมพันธ์

*** เรื่องแจ้งให้ทราบ ***


*** เรื่องแจ้งให้ทราบ ***
ขณะนี้สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระหว่างกับปรับปรุงอาคารและบริเวณทางเดินหน้าตึก
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงขออภัยในความไม่สะดวก ในการเดินทางมาที่สำนักวิชาคอมฯ
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษจิกายน 2558 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
โดยท่านสามาถใช้เส้นทางเดินเข้าตึก ด้านข้าง ทั้ง2ข้าง
จึงแจ้งเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบ

ประกาศเมื่อ : 14-11-2015 14:32:00