ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯคว้ารางวัล ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน ICSEC Hackathon IoT


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคว้ารางวัล ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน ICSEC Hackathon IoT
ซึ่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2015)

ประกาศเมื่อ : 26-11-2015 11:21:00