ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
นำโดย ผศ.ดร วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาคอมฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดย ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน พุ่มทอง
นำโดยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ต่อเบื้องพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศเมื่อ : 04-12-2015 18:59:00