ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ICSEC Hackathon IoT


ผศ.ดร วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามด้วยทีมงาน
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ICSEC Hackathon IoT
ซึ่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2015)
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (เซ็นทาราดวงตะวัน เดิม) จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งจัดในช่วงระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ
1) ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู
2) อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง
และตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน
เข้าพบท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ กล่าวแสดงความยินดีกับอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รางวัล ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน

ประกาศเมื่อ : 14-12-2015 11:24:00