ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ 2 ตัวแทนคนเก่ง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partners Thailand FY14


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์จรัล คนแรง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์สำราญ ไชยคำวัง อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรพิพัฒน์ กันทะรัญ และ นายสุภกิจ หน่อกุณา 2 นักศึกษาจากสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯเนื่องในโอกาส ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partners Thailand FY14 จัดโดย บริษัท Microsoft ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ไมโครซอฟท์จัดตั้งขึ้น เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลก โดยไมโครซอฟท์จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ตัวนักศึกษาเองมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น และได้รับโอกาสในการไปพบเจอกับผู้คนใหม่ๆ ในวงการไอที ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น และนำความรู้ความสามารถ รวมถึงโอกาสต่างๆนั้น ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชา และยังได้รับสิทธิ์ในการสิทธิ์ในการเข้าร่วมคัดเลือกโครงการ MSP Social Media Team ซึ่งจะได้ร่วมทีมกับ MSP จากนานาประเทศ เพื่อบินไปทำข่าว ในการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup รอบสุดท้าย ที่ต่างประเทศ - สิทธิ์ในการเข้าร่วม Online Training จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก (MVP) ที่จัดให้กับ Microsoft Student Partners- สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ Microsoft Student Partner ที่จัดโดยไมโครซอฟท์ สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา- สิทธิ์ในการเข้าถึง Microsoft Student Partner Portal ที่เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางในการติดต่อกับ Microsoft Student Partner ทั่วโลก- สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในฝั่งของภาคการศึกษา, นักพัฒนา (Developer) และผู้เชี่ยวชาญไอที (IT Professional) ที่จัดโดยบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ตลอดปี- MSDN Subscription 1 ปี สำหรับ MSP ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองอย่างจริงจัง- คณะที่มี MSP จะได้เข้าร่วมโครงการ DreamSpark Premium โดยอัตโนมัติ โดยนักศึกษาทั้งสองคนเป็นหนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกมากกว่า 400 คนทั่วประเทศ และเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดียวในประเทศไทย ทีได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น Microsoft Student Partners Thailand FY14ประจำปี 2014 อีกด้วย

ประกาศเมื่อ : 06-06-2013 15:22:00