ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อพระราชกุศล


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศล
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
อาคารยุพราชวิทยมงคล ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 08-01-2016 13:45:00