ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ. และนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการ ณ เมืองเจนไนและบังกาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ได้เข้าศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ. และนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการ ณ เมืองเจนไนและบังกาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย

ประกาศเมื่อ : 22-01-2016 09:54:00