ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมออกบูธ พานพิทย์ Open House


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงาน
เข้าร่วมออกบูธ ในงาน พานพิทย์ เปิดบ้าน ( Open House) เนื่องในวัน สถาปนาพานพิทย์ครบรอบ 49 ปี
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เป็นตัวแทนสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ รับเกียรติบัตร ในโอกาสที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานครบรอบ 49 ปี ในครั้งนี้
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงเรียนพานพิทยาคม ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ประกาศเมื่อ : 10-02-2016 15:59:00