ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศล


บรรยากาศการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และครบรอบ 22 ปี วันพระราชทานนาม ราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2559
โดย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศล
โดยมียอมรวมของผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 237 คน
ขอขอบคุณทุกท่านและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
อาคารยุพราชวิทยมงคล ลานกิจกรรม ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 12-02-2016 17:02:00