ข่าวประชาสัมพันธ์

"วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2559"


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตนางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ อาจารย์ ภานุพันธ์ จิตคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม "วันราชภัฏ ครบรอบ 22 ปี วันพระราชทานนาม ราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2559"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี เป็นผู้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันร้องเพลง "ราชภัฏสดุดี" ถ่ายภาพร่วมกัน
และขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล ที่ได้ขึ้นรับรางวัล "รากแก้วราชภัฏ" ประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ ที่มีผลงานดีเด่น สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประเภท บุคคล
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
ขอให้ทุกท่านมีความสุขและยิ้มแย้มแจ่มใสในเดือนแห่งความรักกันทุกคน
ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 14-02-2016 14:40:00