ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะผู้บริหาร Kathmandu University


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ และอาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ram Kantha Makaju Shrestha Vice Chancellor, Kathmandu University กับ

ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและปรึกษาหารือในเรื่องการทำความร่วมมือทางวิชาการ

และในโอกาสนี้ทางสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ โดยนักวิจัย คือ ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ และอาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้จัดแสดงผลงานวิจัย เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (เตือนภัยแบบ 4 ระดับ) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่พึ่งคว้ารางวัล Gold Award และ Special Award จากการเข้าร่วมแข่งขันและจัดนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 The Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015) พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำงานของเครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (เตือนภัยแบบ 4 ระดับ) ให้ทางคณะ Prof. Dr. Ram Kantha Makaju Shrestha Vice Chancellor, Kathmandu University ได้รับชม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานบริหารกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ประกาศเมื่อ : 20-02-2016 22:31:00