ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT เปิดบ้านต้อนรับ CS-IISD


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
Chiang Saen International Institute for Skill Development (CS-IISD).
โดยศึกษาดูงาน โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ให้การต้อนรับนำโดย 
อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึกรองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณและเจ้าหน้าและศึกษา

และอาจารย์อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เป็นตัวแทนคณบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มอบของที่ระลึก และพาเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้กับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 28 เมษายน 2559
ณ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศเมื่อ : 28-04-2016 17:04:00