ข่าวประชาสัมพันธ์

Aucc2016 Award


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 4th ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING (AUCC2016)
ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2559
โดยผลการเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอแนวคิดทางการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม
นักศึกษาตัวแทนของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันหลายรายการ ดังนี้
1st (Excellent Paper Award)
561997008 นางสาว กัลยรัตน์ สมจักร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์) วศ.บ.4ปี
Smart Drinking Water Machine
1st (Excellent Paper Award)
561997029 นาย ธันยกานต์ รุ่งสว่าง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์) วศ.บ.4ปี
Warning Device for Child Care and Loss Prevention
1st (Excellent Paper Award)
561997005 นาย สุเทพ อาจอ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์) วศ.บ.4ปี
อาจอ ระบบจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน
1st (Excellent Paper Award)
561997001 นาย กฤษณะ ปันจา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์) วศ.บ.4ปี
ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะ
1st (Excellent Paper Award)
561997006 นาย ธวัชชัย สุเขื่อน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์) วศ.บ.4ปี
เครื่องอ่านฉลากยาโดยใช้อาร์เอฟไอดี
2nd (Very Good Paper Award)
551997045 นางสาว พาณี สุจินดา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.4ปี
ระบบระบุตำแหน่งรถในลานจอดด้วยเทคโนโลยี RFID
3rd (Good Paper Award)
561997027 นางสาว สุวนันท์ สุยะต๊ะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์) วศ.บ.4ปี
อุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมิ กรณีศึกษาต้นสตรอเบอร์รี่
3rd (Good Paper Award)
561997024 นาย นวคุณ พอใจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์) วศ.บ.4ปี
โปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า
3rd (Good Paper Award)
541463048 นาย นวพล ดอนอินผล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4ปี
เกมคำศัพท์ปริศนาภาษาอังกฤษ
3rd (Good Paper Award)
521413040 นาย เกรียงไกร เก่งคุมพล เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4ปี
เกมสงครามกาแล็คซี่
3rd (Good Paper Award)
551463003 นาย ทศพล ดีวรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4ปี เกมคำศัพท์แสนสนุก
3rd (Good Paper Award)
551463021 นาย นรินทร์ ไชยวงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4ปี
แอพพลิเคชั่น เกมหนูน้อยเก็บชีส

ประกาศเมื่อ : 03-05-2016 11:54:00