สหกิจศึกษา

การเรียนควบคู่กับการทำงาน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง จากงานในสถานประกอบการจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม »

สมัครสหกิจศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกาษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สมัครโครงการสหกิจศึกษา »

เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก

เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเตือนภัยแบบ 4 ระดับ

ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

นักวิจัย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ที่อยู่ :สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ 80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

Tel : 053-776395

Tel : 096-7731885

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ระบบบริหารงานโรงพยาบาล

ระบบบริหารงานโรงพยาบาล DoubleHosP V.9

ที่ปรึกษาและทีมพัฒนาระบบ

ผศ.ดร วิชิต นางแล

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ที่อยู่ :สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ 80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

Tel : 053-776395

Tel : 096-7731885

รายละเอียดเพิ่มเติม »