ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

#
หัวข้อข่าว
วันที่ประกาศ
1
แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข
23-09-2019 15:01:00
2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดูงาน SCIT
09-09-2019 16:42:00
3
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
21-08-2019 16:44:00
4
SCIT ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลตำบลนางแล
10-05-2019 11:38:00
5
สอบนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3
22-04-2019 09:29:00
6
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน The 7th ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUC2 2019)
05-04-2019 15:11:00
7
SCIT คว้ารางวัลงานวันนักประดิษฐ์ 2562
05-04-2019 14:07:00
8
ประชุมคณะกรรมการประจำ scit ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
10-09-2018 08:39:00
9
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
04-04-2018 15:32:00
10
คณบดีร่วม งานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
20-10-2017 19:32:00
11
SCIT บริการวิชาการแก่สังคม
14-09-2017 20:00:00
12
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
19-08-2017 15:43:00
13
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชินีฯ
11-08-2017 16:41:00
14
SCIT Student Startup Thailand 4.0 เข้าร่วม IT & MOBILE EXPO 2017
05-06-2017 09:41:00
15
มร.ชร.รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อธิการบดี” ใหม่
17-03-2017 11:58:00
16
คณบดีร่วมทำบุญทำบุญงานเทศน์มหาชาติสองแผ่นดิน
17-03-2017 09:12:00
17
SCIT ร่วมประชุมการดำเนินโครงการ LabVIEW Academy
02-03-2017 10:10:00
18
SCIT ร่วมกิจกรรม พานพิเศษวิชาการ Open House 59
02-03-2017 10:06:00
19
ผ้าป่าวิชาการ สู่แดน พุทธภูมิ เดินตามรอยบาท พระบรมศาสดา
02-03-2017 10:03:00
20
SCIT มอบSoftware CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้กับคณะครุศาสตร์ มร.ชร.
15-02-2017 12:15:00
21
SCIT กิจกรรมอบรมแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
23-01-2017 18:30:00
22
SCIT จัดกิจกรรมอบรมแนะแนววิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
26-12-2016 10:45:00
23
SCIT ต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย์. จาก มหาวิทยาลัยบัณ
26-12-2016 10:43:00
24
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
09-12-2016 17:35:00
25
การประชุมปรึกษาหารือMOUกับมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต..
01-12-2016 15:08:00
26
โดยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน International Open SumoBot Payap University Chiang Mai 2016
22-11-2016 16:05:00
27
SCIT ร่วมจัดนิทรรศการ Education Expo เปิดประตูรั้วสู่มหาวิทยาลัย
14-11-2016 15:11:00
28
SCIT ต้อนรับ คณะจากวิทยาลัยครูดงคำซ้าง และวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา สปป.ลาว
09-11-2016 17:31:00
29
คณบดี ร่วมออกพื้นที่กับ พอ.สว.
04-11-2016 18:17:00
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน NSTDA Investors’ Day 2016: Investment Pitching Session. งานมหกรรม Thailand Tech Show 2016
02-11-2016 16:34:00
31
โครงการเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ CCTV ในพื้นที่ จ.ชร.
28-10-2016 17:58:00
32
คณบดีร่วมประชุม สอจร.
27-10-2016 12:12:00
33
พิธีลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
19-10-2016 17:06:00
34
การประชุมปรึกษาหารือการทำMOUกับมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต
15-10-2016 11:17:00
35
พิธีวันทาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
08-10-2016 18:02:00
36
SCIT ร่วมกิจกรรมวันคล้ายสถาปนา 43 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
29-09-2016 16:26:00
37
SCIT ประชุมร่วมกับ COMTIA THAILAND
28-09-2016 08:47:00
38
มุทิตาจิตบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2559
23-09-2016 23:58:00
39
SCIT ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา
22-09-2016 18:12:00
40
ประชุมภาคีเครือข่ายวางแผนงาน พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2560
21-09-2016 15:46:00
41
Thailand Tech Show 2016
10-09-2016 12:10:00
42
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
10-09-2016 12:08:00
43
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
22-08-2016 10:27:00
44
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมมอบของใช้อุปโภคบริโภค แก่ประชาชนเทศบาลตำบลนางแล หมู่ที่ 7 ที่ได้รับคามเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่15 สิงหาคม 2559
17-08-2016 17:15:00
45
อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และ นักวิจัย เป็นตัวแทน นำเสนอผลงานวิจัย.. เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก เตือนภัย 4 ระดับ และ ผลงานวิจัย ด้านเตือนภัยพิบัติ
17-08-2016 13:53:00
46
คณบดีเข้าร่วมการประชุมกับคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2559
10-08-2016 19:48:00
47
SCIT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
09-08-2016 17:21:00
48
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Vidya Vikas Educational Trust สาธารณรัฐอินเดีย
26-07-2016 17:58:00
49
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายศึกษาดูงาน SCIT
06-07-2016 17:09:00
50
สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. และนักศึกษา ได้นำเสนอ และสรุปโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยใช้ CCTV เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ยั่งยืน.
06-07-2016 09:33:00
51
ทีมนักวิจัย สนว.คอม ดำเนินการติดตั้งเครื่องเตือนภัยน้ำหลากที่ประเทศเนปาล
27-06-2016 12:04:00
52
SCIT ร่วมออกบูธ ต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE
16-06-2016 17:25:00
53
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(สปป.ลาว)
08-06-2016 18:16:00
54
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
03-06-2016 10:11:00
55
คณบดีศึกษาดูงานที่เยอรมัน
22-05-2016 17:23:00
56
รดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี มรรช.
12-05-2016 16:49:00
57
SCIT Cooperative Education
03-05-2016 17:42:00
58
Aucc2016 Award
03-05-2016 11:54:00
59
SCIT เปิดบ้านต้อนรับ CS-IISD
28-04-2016 17:04:00
60
aucc 2016
28-04-2016 16:03:00
61
ต้อนรับนายกและคณะกรรมการสภา มรรช
21-04-2016 19:17:00
62
คณบดี ร่วมประชุมอนุกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
24-03-2016 16:41:00
63
SCIT ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มรรช.
24-03-2016 16:28:00
64
สัมมนา "เรื่อง IT กับ Logistic"
19-03-2016 15:43:00
65
กิจกรรมอบรมสัมมนา "หมอกควัน"
18-03-2016 15:55:00
66
เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
23-02-2016 10:37:00
67
ต้อนรับคณะผู้บริหาร Kathmandu University
20-02-2016 22:31:00
68
คณะผู้บริหารจาก Kathmandu University เยี่ยมเยือน SCIT
18-02-2016 17:51:00
69
SCIT ตอนรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพะเยา
16-02-2016 16:30:00
70
"วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2559"
14-02-2016 14:40:00
71
บรรยากาศการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศล
12-02-2016 17:02:00
72
ร่วมออกบูธ พานพิทย์ Open House
10-02-2016 15:59:00
73
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนใน
26-01-2016 10:36:00
74
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ. และนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการ ณ เมืองเจนไนและบังกาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย
22-01-2016 09:54:00
75
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อพระราชกุศล
08-01-2016 13:45:00
76
กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
21-12-2015 14:40:00
77
คณบดีร่วมออกบูธแสดงผลงานวิจัย
17-12-2015 11:17:00
78
แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ICSEC Hackathon IoT
14-12-2015 11:24:00
79
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
04-12-2015 18:59:00
80
ตัวแทนสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯคว้ารางวัล ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน ICSEC Hackathon IoT
26-11-2015 11:21:00
81
บรรยากาศโครงการ TYC
21-11-2015 12:06:00
82
*** เรื่องแจ้งให้ทราบ ***
14-11-2015 14:32:00
83
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน
07-11-2015 13:57:00
84
พิธีทอดกฐินสามัคคี มร.ชร.
06-11-2015 12:13:00
85
20 ปี เราไม่ลืม
21-10-2015 10:00:00
86
การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 มร.ชร. 18-10-58
18-10-2015 18:23:00
87
บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
18-10-2015 18:21:00
88
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่บุคลากร มร.ชร
09-10-2015 18:00:00
89
แสดงความยินดี โดยทีมงานได้รับรางวัลจากการประกวดและจัดนิทรรศการ 2 รางวัล
08-10-2015 15:13:00
90
การประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2558
08-10-2015 13:57:00
91
มุธิตาจิตบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2558
01-10-2015 10:31:00
92
ดร.วิชิตนางแล คณบดีสำนักวิชาคอมฯ และทีมงาน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันและจัดนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 The Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2015)
22-09-2015 10:52:00
93
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
11-09-2015 15:10:00
94
พิธีครอบครูมอบตัวเป็นศิษย์ สนว.คอมฯ ปีการศึกษา 2558
11-09-2015 15:08:00
95
สนว.คอมพิวเตอร์ฯ..เข้าร่วมประชุม (การจัดเตรียมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์) การเข้าร่วมประกวดแข่งขันและจัดนิทรรศการในงาน 2015 Taipei International
11-09-2015 13:21:00
96
พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ มร.ชร 2558
27-08-2015 16:35:00
97
SCIT ร่วมออกบูธงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
18-08-2015 15:35:00
98
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมฯ ต้อนรับวิทยาลัยอาชีวะ
14-08-2015 12:08:00
99
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
05-08-2015 14:26:00
100
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา
27-07-2015 15:43:00
101
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีกราฟิกดีไซน์ หลักสูตร "การพัฒนาสื่อความจริงเสมือน (Virtual Reality - VR)"
20-07-2015 16:42:00
102
"ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ICT DS CAMP"
20-07-2015 15:59:00
103
SCIT จัดปฐมนิเทศต้อนรับ นศ.ใหม่ ปี 58
17-07-2015 14:56:00
104
ดร.วิชิต นางแล คณบดี สนวฯ. ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ “NEW PERSPECTIVE IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICE” เมื่อวันที่ 9 - 11 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (Vietnam National University, Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม ด้วยผลงานวิจัย เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก
13-07-2015 00:01:00
105
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมออกบูธ โครงการ หนึ่งใจติวให้น้อง OSOTSPA Road to University 2015
09-07-2015 14:51:00
106
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Information Technology
01-07-2015 16:38:00
107
ประมวลภาพงาน SCIT INNOVATION CHALLENGE 2015
26-06-2015 19:46:00
108
สนว.คอมฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
19-06-2015 11:15:00
109
ทีมนักข่าว จาก Nation มาสัมภาษณ์ งานวิจัย เครื่องเตือนภัยนำ้ป่าไหลหลาก (เตือนภัยแบบ 4 ระดับ)
29-05-2015 10:51:00
110
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ โดย คณบดี. ดร.วิชิต นางแล และ รองฝ่ายแผนพัฒนา อ.เศรษฐชัย ใจฮึก และนักศึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขัน (สุดยอดนวัตกรรม) The Master of Innovation ณ เอเชียทีค กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
12-05-2015 15:45:00
111
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการเขียน SAR
12-05-2015 14:28:00
112
สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม Beynior Party SCIT ราตรี เทา - แสด
12-05-2015 09:30:00
113
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ 3/57
11-05-2015 16:19:00
114
SCIT เสริมศักยภาพบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ สกอ.
05-02-2015 11:29:00
115
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ SCIT เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558
05-01-2015 17:39:00
116
เลขาธิการวิจัยแห่งชาติ และประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วช. ให้เกียรติเยี่ยมชม ดูงาน SCIT
16-12-2014 15:48:00
117
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดสัมมนาการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
04-12-2014 10:28:00
118
พิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
27-11-2014 20:08:00
119
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านงานวิชาการ งานวิจัย งานตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
12-11-2014 11:11:00
120
ผลงานวิจัยนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มร.ชร.ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุุมวิชาการระดับชาติ
07-11-2014 09:08:00
121
ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษาตัวแทนสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
03-11-2014 16:07:00
122
นักศึกษา SCIT เจ๋งคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
27-10-2014 15:27:00
123
ผู้บริหาร SCIT บรรยายในการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "Technologies 2020 healthcare and Telemedicine web conferrence"
21-10-2014 16:34:00
124
SCIT ส่งผลงานเข้าประกวด วันนักประดิษฐ์ 57
25-06-2014 14:40:00
125
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิชิต นางแล
11-06-2014 17:03:00
126
SCIT ร่วมแสดงความยินดีกับทีม STOP IT IS
28-03-2014 18:45:00
127
SCIT จัดกิจกรรม รดน้ำ ดำหัว ขอพรครูบาอาจารย์ ประจำปี 2557
26-03-2014 14:21:00
128
SCIT จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ 3/56
07-03-2014 10:03:00
129
นักศึกษา SCIT คว้า 5 รางวัลระดับอาเซียน
22-02-2014 10:44:00
130
SCIT จัดอบรม สร้างสรรค์งานกราฟิกอย่างมีไตล์ด้วย 3D Animation
27-01-2014 11:35:00
131
คณะผู้บริหาร SCIT ติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือกับ อบต.ปอ
18-01-2014 10:35:00
132
SCIT จัดงาน ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
06-01-2014 17:05:00
133
SCIT จัดงาน IT Grand Seminar
02-01-2014 18:26:00
134
ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา ส่งหนังสือขอบใจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักวิชาคอมพิวเตอร์
20-12-2013 12:13:00
135
SCIT จัดโครงการ AppClinic Zero to Hero
12-12-2013 16:15:00
136
SCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Application บน Windows 8.1
12-12-2013 13:23:00
137
SCIT จัดกิจกรรม Microsoft Dreampark Installation Day
06-12-2013 09:48:00
138
คณะผู้บริหารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Online Degree
02-12-2013 17:11:00
139
SCIT จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2556
18-10-2013 13:26:00
140
SCIT เปิดบ้านอบรมครูตามโครงการสร้างสรรค์เยาวชน คนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที
18-10-2013 12:19:00
141
สนว.คอมพิวเตอร์จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการปิดภาคเรียน 1/56
30-09-2013 14:37:00
142
SCIT เปิดรับสมัครอบรมการสร้าง Application บน Windows8
13-09-2013 14:34:00
143
คนเก่ง SCIT ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ตัวแทน 1 เดียวของภาคเหนือ
07-09-2013 20:25:00
144
อบรมหลักสูตร การพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลยี JQuery Mobile Framework สำหรับบุคคลภายนอก
07-09-2013 19:47:00
145
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบ้าน SCIT สัมมนาหัวข้อ IT Trend in 2014 (ทิศทางไอทีในทศวรรษหน้า)
07-09-2013 12:51:00
146
สนว.คอมพิวเตอร์ฯ ส่งตัวแทนร่วมชิงชัยโครงการต้นกล้าสีขาว
17-08-2013 10:57:00
147
สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีวันทาคณาจารย์ มอบตัวเป็นศิษย์และครอบครู ประจำปีการศึกษา 2556
26-06-2013 14:40:00
148
ประชุมสัมมนาแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการเขียน SAR 56
21-06-2013 11:38:00
149
ขอแสดงความยินดีกับ 2 ตัวแทนคนเก่ง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partners Thailand FY14
06-06-2013 15:22:00
150
ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกพ่อขุนเม็งราย ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
18-05-2013 19:25:00
151
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญร่วมงาน IT and Digi Graphic Exhibition 2013
09-04-2013 15:29:00
152
นักศึกษากราฟฟิกดีไซน์เจ๋ง คว้ารางวัลที่ 3 ระดับประเทศ
21-03-2013 15:51:00
153
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ เชิญวิทยากรระดับชาติบรรยายด้านงานวิจัย
18-03-2013 16:03:00
154
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดการประชุม เพื่อวิเคราะห์แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
15-03-2013 16:06:00